Talumpati ng mga dating pangulo

Sa bawat biyahe natin, kasama sa listahan natin ang mag-uwi ng mas maraming trabaho sa Pilipinas.

Nitong Setyembre, kumatok tayo sa Estados Unidos para sabihin sa kanila: bukas nang muli ang bansa namin sa pagpasok ng inyong mga negosyo.

Ngayon, ang hamon ay hindi na gaanong mapapansin, ngunit ito'y mahalaga pa rin.

Kailangang ulitin natin ang mga ginawa ng ating mga ninuno sa isang mas karaniwang panahon, malayo sa madugo at dakilang pakikipagsapalaran - sa pamamagitan ng pagpapabilis ng pagbabago ng ating lipunan at kalakalan. Ito ang aking pinaniniwalaan, at ninanais ng Poong Maykapal na tayo'y magtulungan upang isakatuparan ang ating panalangin. Samahan niyo ako sa pagkamit ng pangarap ng kadakilaan.

talumpati ng mga dating pangulo-77talumpati ng mga dating pangulo-88

Kung kaya pinararangalan natin sa ating kasaysayan ang Kawit at Malolos bilang mga halimbawa ng pambansang kadakilaan. Sapagkat itinayo ng ating mga ninuno ang matibay na haligi ng unang republika sa Asya na taglay lamang ang tapang, talino at kabayanihan.Nagpunta po kami sa Cebu, sa isa pong shipyard na sa totoo lang po, lahat ng nadatnan namin doon nakabarong.Kami po’y naisip namin daungan ng barko sa Pilipinas ay kailangan rugged ang kasuotan.Sabi nila magpunta ka na ngayon, dahil pag nag-correct ‘yan, baka ikaw pa ang masisi.Awa ng Diyos po, umabot na halos ng 4,400, ‘yung nangangamba sa 4,000, sinasabi 5,000 na po by next year.

Leave a Reply